Kristal Healing

Kristallen groeien in Moeder Aarde en zijn verbonden met de sterrenkrachten.  Ze zijn onze helpers en maken ons bewustzijn wakker. Ze kunnen dit omdat ze dezelfde trilling in zich dragen als het menselijk lichaam.

Ze helpen de balans te herstellen. Dit gebeurt op fysiek, emotioneel, psychisch en spiritueel niveau.

Het gaat hier om oude kennis, die opnieuw toegepast en “verteld” mag worden. Immers al in het oude Egypte, in Atlantis en ook bij de oude volken leerde de mens de stenen te gebruiken voor healingswerk.